O společnosti

Společnost Dual byla založena v roce 2000 Ing. Petrem Vencovským.O společnosti

Impulsem k založení společnosti byly předchozí profesionální zkušenosti Ing. Vencovského v oblasti tuzemského a zahraničního obchodu a přímé kontakty se společnostmi a osobnostmi činnými v oblasti personálního poradenství.

Od počátku své existence chápal Dual svou úlohu nejen jako roli spojovacího článku mezi svými klienty a kandidáty, ale zejména jako pozici jejich konzultanta a partnera. K vytvoření takového vztahu je nezbytným předpokladem vzájemná otevřenost a důvěra, které jsou založeny na důsledném dodržování obecně platných zákonných, morálních a etických pravidel a norem.

Společnost Dual považuje práci v personálním poradenství za specifickou, velmi citlivou a nanejvýš odpovědnou. Uvědomuje si, že pracuje s tím nejcennějším, čím jeho klienti disponují. Lidé, kteří obsazují řídící pracovní místa ve vysoce propracovaných firemních systémech, mají přece zásadní vliv na to, zda a jakým způsobem se budou majiteli zhodnocovat vložené investice. Způsobu výběru vhodných kandidátů by proto měla být věnována odpovídající pozornost a péče. Konečné rozhodnutí o nejlepším uchazeči by mělo být vždy výsledkem procesu, který komplexně a objektivně zváží motivace klienta i kandidáta a doporučí optimální řešení.

Tuto roli splní nejlépe prostředník, který ovšem musí být schopen do hloubky pochopit význam zadané pracovní pozice v organizačním schématu společnosti, svědomitě posoudit všechna vstupní data, konzultovat je, vyhodnotit a souhrnně prezentovat klientovi.

Takový postup Dual garantuje svým smluvním partnerům.

V zájmu dosažení vysoké kvality práce přistoupil Dual také k dohodě o oboustranné externí spolupráci s některými dalšími společnostmi působícími ve stejné oblasti. Tato spolupráce zahrnuje nejen konzultační činnost, ale také koordinaci prací na konkrétních mandátech v případě, že je to pro klienta přínosné, a že s takovým postupem souhlasí.

Majitel

Ing. Petr Vencovský absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během své dlouholeté profesionální kariéry pracoval na manažerských místech několika organizací v oblasti zahraničního a tuzemského obchodu. Získal zde mj. i praktickou a dlouhodobou zkušenost s výstavbou a řízením pracovních týmů.

V oboru personálního poradenství pak úspěšně zpracoval metodou přímého vyhledávání manažerů na vysokém a středním stupni řízení řadu projektů zejména v oborech průmyslu, obchodu, financí, informačních technologií a telekomunikací.

Napište nám