Informace pro klienta

Klient Informace pro klientavstupuje z právního hlediska do spolupráce s Dualem uzavřením „Smlouvy o zprostředkování“, čímž přenáší na Dual plnou zodpovědnost za to, že zadaný mandát bude zpracován podle dohodnutých podmínek a dohodnutou formou. Po vzájemné dohodě je možné zvolit metodu přímého vyhledávání, inzerce, jejich kombinace, případně jiné postupy.

Samotný podpis smlouvy je samozřejmě výsledkem předchozích osobních kontaktů, které oběma stranám poskytly dostatek informací k tomu, aby se ke spolupráci mohly odpovědně rozhodnout. Je velmi důležité, aby Dual měl již v této fázi možnost autenticky poznat prostředí, v němž bude jím hledaný kandidát pracovat.

Na začátku zadání konkrétního úkolu vyhledávání je třeba konzultovat a komplexně vymezit interní klientovu situaci a jeho aktuální potřeby. Součástí tohoto procesu je detailní analýza poptávaného pracovního místa a jeho role ve struktuře klientovy organizace. Tak se vytvoří předpoklady k tomu, aby ze skupiny vhodných kandidátů byl vytipován ten nejlepší nejen z hlediska svých kvalit profesionálních, ale i osobnostních.

Důležitým aspektem procesu vyhledávání je zachování anonymity klienta vůči kandidátovi do té doby, dokud neprojeví o nabízenou pozici vážný zájem. Samotný výběr kandidátů, kteří jsou vybráni ze široké skupiny oslovených k osobnímu představeni klientovi, je vždy založen na zkušenosti, důslednosti a svědomitosti těch, kteří jej provádějí. Vedle informací získaných přímo od kandidáta zde hrají roli i reference, které Dual po vzájemné dohodě získává od jeho dřívějších spolupracovníků.

Konečné rozhodnutí o nejúspěšnějším kandidátovi je vždy na straně klienta.

K praktickému ověření správnosti volby slouží dostatečně dlouhá zkušební lhůta, kterou Dual klientovi poskytuje po nástupu kandidáta do pracovní pozice. Během této lhůty Dual také nabízí klientovi pomoc při začlenění a zapracování kandidáta. Tato nabídka je nedílnou součástí uzavřené „Smlouvy o spolupráci“. Je dobré vědět, že jejím podpisem získává klient mimo jiné také jistotu, že po ukončení spolupráce nebudou jeho zaměstnanci minimálně po dobu dvou let osloveni za účelem nabídky jiného pracovního místa.

Napište nám