Informace pro kandidáta

KandidátInformace pro kandidáta na získání konkrétního pracovního místa má především jistotu zachování bezpodmínečné důvěrnosti sdělených osobních údajů, jejichž postoupení třetí osobě je možné pouze s jeho výslovným souhlasem. Totéž platí v plné míře i o samotném faktu kontaktu Dualu s kandidátem.

V případě konkrétního oslovení ze strany Dualu má kandidát právo na bezplatnou konzultaci s cílem získat objektivní pohled na optimální řešení své aktuální situace. Zahrnuje i získání informací o celé škále problematiky související s procesem změny pracovního místa nebo profesního zaměření. Tato konzultace není obvykle jednorázová – Dual ji chápe jako dlouhodobou v závislosti na potřebách, přáních a možnostech obou stran.

Samotné zařazení osobních dat do databáze Dualu podléhá svobodnému kandidátovu rozhodnutí. Stejně tak má kandidát právo kdykoli požádat o jejich vyřazení z databáze a stornování. Po dobu uložení v databázi Dualu jsou osobní data v elektronické podobě chráněna silným heslem. Uložení osobních dat v písemné formě je možné pouze v uzamčených prostorách kanceláří společnosti Dual.

Napište nám